Ametnikud

6.02.18

Anneli Saaber

sotsiaalnõunik

Tel 329 5948, 528 3430

e-post: anneli.saaber@rakverevald.ee

E 9-11

K 9-12 ja 13-16

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande küsimused, sh toetuste taotlemine, sotsiaalkorterite ja hooldekodukohtade eraldamine, avahoolduse korraldamine, puuetega isikutele hooldajate määramine, eestkoste seadmine jm.

 

Mirje Reinumäe

sotsiaaltööspetsialist

Tel 327 8264

e-post: mirje.reinumae@rakverevald.ee


Kaire Smirnova

lastekaitsespetsialist

tel 329 5946, 520 7013

e-post: kaire@someru.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: haridus- ja lastekaitsealased küsimused, sh koolikohustuse täitmise järelevalve, töö eestkoste- ja hooldusperedega, alaealiste komisjoni töö, õpilasliinide korraldus,  (vt ametijuhend).

 

Einike Einberg-Viirok

avahooldustöötaja

tel 322 1132, 5805 1110

 

Kätlin Roosiväli

tugitöötaja

tel 5391 2037

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV