Ametnikud

15.05.15
 

Tiit Mark

maanõunik

tel 322 1025

e-post: tiit@someru.ee

Tegevusvaldkond: maade munitsipaliseerimise, kasutusvalduse seadmise ning riigi omandisse jätmise eeltoimingud, ostueesõigusega erastamine ja tagastamine, muud maakorralduslikud küsimused, aadressandmete korrastamine (vt ametijuhend).

 

Inge Liivak

ehitusjärelevalve insener

tel 329 5947

e-post: inge@someru.ee

Tegevusvaldkond: ehitus- ja kasutuslubade menetlemine, detailplaneeringute koostamise korraldamine, projekteerimistingimuste väljastamine, kaevelubade väljastamine, ehitusjärelevalve teostamine, tuleohutusjärelevalve läbiviimine munitsipaalasutustes (vt ametijuhend).

 

Rainis Tõnnison

majandusspetsialist

tel 329 5945, 512 9231

e-post: rainis@someru.ee

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje, jooksvad majandusküsimused (vt ametijuhend).

 

Ilmar Pekri

järelevalve ametnik

tel 322 0846 (neljapäeviti), 521 0043

e-post: ilmar@someru.ee

Tegevusvaldkond: väärtegude kohtuväline menetlemine (vt ametijuhend).

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV