Ametnikud

6.02.18
Viktor Häninen
abivallavanem
tel 329 5942, 527 7233
Tegevusvaldkond: planeerimise, ehituse ja keskkonnavaldkonna, maakorralduse, vee- ja soojamajandusalase tegevuse koordineerimine.
 

Tiit Mark

maanõunik

tel 322 1025

e-post: tiit.mark@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: maade munitsipaliseerimise, kasutusvalduse seadmise ning riigi omandisse jätmise eeltoimingud, ostueesõigusega erastamine ja tagastamine, muud maakorralduslikud küsimused, aadressandmete korrastamine.

 

Inge Liivak

ehitusjärelevalve insener

tel 329 5947

e-post: inge.liivak@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: ehitus- ja kasutuslubade menetlemine, detailplaneeringute koostamise korraldamine, projekteerimistingimuste väljastamine, kaevelubade väljastamine, ehitusjärelevalve teostamine, tuleohutusjärelevalve läbiviimine munitsipaalasutustes.

 

Rainis Tõnnison

majandusspetsialist

tel 329 5945, 512 9231

e-post: rainis.tonnison@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje.

 

Janek Seidelberg

majandusspetsialist

tel 329 5945, 529 0230

e-post: janek.seidelberg@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused.

Ilmar Pekri

järelevalveinspektor

tel 329 5947 (neljapäeviti), 521 0043

e-post: ilmar.pekri@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: väärtegude kohtuväline menetlemine.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV