Ametnikud

15.05.15

Viktor Häninen

abivallavanem

tel 329 5942, 527 7233

e-post: viktor@someru.ee

Tegevusvaldkonnad: keskkonna-, majandus-, maakorraldus-, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse koordineerimine (vt ametijuhend).

 

Maia Simkin

keskkonnaspetsialist 

tel 322 1730, 527 7235

e-post: maia@someru.ee

Tegevusvaldkonnad: haljasalade ja mänguväljakute heakord, looduskeskkond, jäätmemajandus, raieload, bussipeatuste korrashoid (vt ametijuhend).

 

Rainis Tõnnison

majandusspetsialist

tel 329 5945, 512 9231

e-post: rainis@someru.ee

Tegevusvaldkond: hulkuvad loomad, teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje, jooksvad majandusküsimused (vt ametijuhend).

 

Ilmar Pekri

järelevalve ametnik

tel 322 0846 (neljapäeviti), 521 0043

e-post: ilmar@someru.ee

Tegevusvaldkond: väärtegude kohtuväline menetlemine (vt ametijuhend).

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV