Blanketid

12.04.18

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: vallavalitsus@rakverevald.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Kooli 2 Sõmeru

alevik 44201 Lääne-Virumaa.

Lehekülje allservas on digitaalse lihtkirja vorm, mida võib kasutada vabas vormis pöördumise saatmiseks vallavalitsusele. Lihtkiri suunatakse peale digitaalselt allkirjastamist otse vallavalitsuse dokumendiregistrisse.
 

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

Elukohateate esitamine
www.eesti.ee keskkonnas

 e-teenus

 Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine  

 *.pdf

 

Isikukoodi taotlus

 *.pdf

 

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks  *.pdf  


Ehitus

Ehitisregistri blanketid

 EHR 
 veebilehe
l

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.rtf

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

 


 

 

 

Pen And Paper Clip Art

Kaubandus, teenindus

Täpsemalt kaubandustegevuse korraldamisest

Majandustegevuse registri blanketid ja juhendid 

 MTR
 veebilehel

Välireklaami paigaldamise taotlus

 *.rtf

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 *.pdf

Avaliku ürituse turvaplaan  *.pdf


Sotsiaaltoetused, õpilastoetused, lastekaitse

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

 *.rtf

Vajaduspõhise peretoetuse avaldus

 *.rtf

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus

 *.rtf

Õppetoetuste (ranitsatoetus, gümnaasiumitoetus) taotlus
 
 *.rtf

Sünnitoetuse avaldus

 *.rtf

Matusetoetuse avaldus

 *.rtf

Koduteenuse taotlus

 *.rtf

Avaldus hooldaja määramiseks

 *.rtf

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus

 *.rtf

Represseeritu maamaksusoodustuse avaldus

 *.rtf

Huvihariduse toetamise avaldus  *.rtf

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus 

 *.rtf

Teade abivajava lapse kohta

 *.rtf


Jäätmemajandus

Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe

 *.rtf

Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

 *.rtf

Jäätmekonteineri tühjendussageduse muutmise taotlus

 *.rtf

Selgitus jäätmete käitlemise kohta

 *.pdf

 

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee

 

Kiri vallavalitsusele (kindlasti digitaalselt allkirjastada!)

Tärniga väljad on kohustuslikud.

1. Avaldaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. Vastust soovin