Eeskirjad ja korrad

12.09.17

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku ja lapse kohta arvestusliku kohamaksu maksumuse kinnitamine valla munitsipaalharidusasutustes ning kohalike omavalitsuste vaheline arvlemine (Vval 28.11.2016 määrus nr 3) 

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord (Vvol 23.08.2016 määrus nr 57) 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (Vvol 13.08.2014 määrus nr 20) Kehtetu alates 11.09.2017

Sõmeru valla põhikoolide hoolekogude moodustamine ja töökord (Vvol 22.01.2014 määrus nr 5)

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kehtestamine (Vvol 19.02.2014 määrus nr 6)

Sõmeru valla noortekeskustes arvutite kasutamise eeskiri (Vval 09.12.2013 määrus nr 4)

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (Vval 16.01.2012 määrus nr 1)

Koolieelse munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord (Vvol 31.10.2012 määrus nr 54) - kehtetu alates 01.06.2016

Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (Vval 16.05.2011 määrus nr 5)

PGS-i alusel küsimuste lahendamise delegeerimine (Vvol 23.11.2010 määrus nr 14)

Sõmeru valla Aasta Õpetaja tunnustamise kord (Vvol 23.04.2007 määrus nr 3)