Eeskirjad ja korrad

13.02.18

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine (Vvol 19.02.2014 määrus nr 10)
Sõmeru valla kaevetööde eeskiri (Vvol 28.06.2011 määrus 27)

2017. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 30.11.2016 määrus nr 59)
2016. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 24.11.2015 määrus nr 37)
2015. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol  30.12.2014 määrus 25)
Represseeritud isikutele maamaksusoodustuse kehtestamise kord (Vvol 10.10.2006 määrus 27)

Määruste kehtetuks tunnistamine (Vvol 29.01.2015 määrus 26)
Sõmeru valla avalike teede nimekiri (kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 70)

Sõmeru vallamaanteede ning tänavate kasutamise ja kaitse eeskiri (Vvol 25.01.2000 määrus 2)
Kohanimede määramise kord (Vvol 21. märts 2006 määrus nr 15)
Kohanimede määramine teedele ja liikluspindadele (Vvol 24.09.2013 määrus 67)

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Vvol 20.01.2016 määrus nr 41)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla avalike teede nimekiri (seisuga 10.10.2013)
Kohanime määramise kord