Ametnikud

17.01.18

Kaire Smirnova

lastekaitsespetsialist

tel 329 5946, 520 7013

e-post: kaire@someru.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: haridus- ja lastekaitsealased küsimused, sh koolide ja lasteaedade töö koordineerimine, koolikohustuse täitmise järelevalve, töö eestkoste- ja hooldusperedega, alaealiste komisjoni töö, õpilasliinide korraldus, õpilaste sõidusoodustused  (vt ametijuhend).

 

Piret Laidroo

noorsootööspetsialist

tel 3221134, 5302 1521

e-post: piret@someru.ee

Vastuvõtt N 9-11 ja 13-16

Tegevusvaldkond: noorsootööalase töö, sealhulgas noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö jms korraldamine vallas, noortekeskuste töö koordineerimine ja järelevalve, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine (vt ametijuhend).

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV