Ametnikud

14.05.18
 

Ametinimetus

Nimi,

vastuvõtuajad            

Telefon/e-post

Haridus                       

Vallavanem Maido Nõlvak

Tel 329 5940, 527 5488  maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem

 Abivallavanem

Viktor Häninen
E 13-15

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem
Finantsnõunik

Reet Keskküla

ETKNR

9-12 ja 13-16

Tel 329 5949

reet.keskkula@rakverevald.ee

kõrgem
Raamatupidamine (TL)

Luule Alatsei

Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

Tel 322 1888  

Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee

kristel.nomm@rakverevald.ee

kaili.ruberg@rakverevald.ee

 

 Vallasekretär

Helja Roosi
N  9-12 ja 13-16

Tel 329 5943

helja.roosi@rakverevald.ee

keskeri,

vallasekretäri pädevustunnistus

 
 Jurist

Sirje Veiman


 Tel 327 8262, 5307 7167

 sirje.veiman@rakverevald.ee

kõrgem

 Juhiabi 

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-16

Tel 329 5944

janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem


 Arendus- ja   planeerimisspetsialist

Kaire Kullik

Tel 322 0846, 506 9623

kaire.kullik@rakverevald.ee

kõrgem

 Maanõunik

Tiit Mark
E  9-1 
N  9-12  ja 13-16

Tel 322 1025

tiit.mark@rakverevald.ee

kõrgem

 Keskkonnaspetsialist

Maia Simkin
E  9-11

Tel: 322 1730, 527 7235

maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5945, 512 9231

rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Janek Seidelberg

Tel 329 5945, 529 0230

janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus

 
 Järelevalveametnik

Ilmar Pekri

Tel 521 0043

ilmar.pekri@rakverevald.ee

kõrgem

 Ehitusjärelevalve insener

Inge Liivak
E  9-11

N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5947

inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Anneli Saaber
E 9-11

N 9-12  ja 13-16

Tel 329 5948, 528 3430

anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Mirje Reinumäe

E 9-11

N 9-12  ja 13-16

Tel 327 8264, 528 8686

mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem


 Kultuurinõunik 

Annika Aasa

Tel 322 1021, 5336 4604

annika.aasa@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 


 Kaire Smirnova

Tel 329 5946, 520 7013

kaire.smirnova@rakverevald.ee

kõrgem
 Haridusnõunik Kaido Veski

Tel 322 1132

kaido.veski@rakverevald.ee

kõrgem

 Noorsootööspetsialist 

Piret Laidroo   
N 9-11 ja 13-16 

Tel 322 1134, 5302 1521

piret.laidroo@rakverevald.ee

kõrgem
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) Laura Kubjas

 Tel 5307 0195
 laura.kubjas@rakverevald.ee

 


Tegelusjuht (TL)


Siiri Saarmets

Tel 322 1021

siiri.saarmets@rakverevald.ee

 

IT-nõunik (TL) Mario Mikvere

Tel 327 8266, 515 3752

mario.mikvere@rakverevald.ee

 


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV