5.06.17

Õpilasliinid

 

Õpilasliine teenindatakse koolipäevadel alates 01.09.2016 kuni 15.06.2021. a.

Vedaja: OÜ Uus Liin, tel 325 1715.

 

Liin nr 1 E,T,K,N,R Suur buss  
Peatused kellaajad km  
1. Darchi peatus 7:20 0.0  
2. Sämi sild 7:23 1,3  
3. Sämi- Tagaküla Kalamehe nurk 7:29 4,3  
4. Sämi 7:35 6,2  
5. Alvee 7:39 7,8  
6. Varudi Renseri põik 7:46 10,9  
7. Varudi Toome tee nurk 7:47 11,3  
8. Uhtna Põhikool 7:51 12,7  
       
Liin nr 2 E,T,K,N,R Suur buss  
Peatused kellaajad km  
1.Koovälja 7:20 0.0  
2. Ubja pargi 7:26 5,7  
3. Ubja  7:27 6,1  
4. Keldri tee ots 7:28 6,4  
5. Jäätma 7:36 11  
6. Kohala mõisa rist 7:41 13,2  
7. Männiku 7:43 13,8  
8. Pähkli teeots 7:44 14,5  
9. Uhtna 7:48 16,7  
       
Liin nr 3 E,T,K,N,R Suur buss  
Peatused kellaajad km  
1. Sõmeru PK 14:00 0.0  
2. Raudlepa 14:05 4,5  
3. Uhtna 14:15 12,7  
4. Pähkli teeots 14:18 14,9  
4. Männiku 14:20 15,7  
5. Kohala mõisa teerist 14:22 16,3  
6. Jäätma 14:26 18,5  
7. Aresi 14:28 21,4  
8. Ubja Pargi 14:33 23,7  
9. Koovälja 14:40 29,5  
       
Liin nr 4 E,T,K,N R Suur buss
Peatused kellaajad   km
1. Uhtna 15:30 14.00 0.0
2. Varudi Toome tee nurk 15:33 14:03 1,3
3. Varudi Renseri põik 15:34 14:04 1,7
4. Alvee 15:40 14:10 4,9
5. Sämi 15:43 14:13 6,4
6. Sämi-Tagaküla Kalamehe nurk 15:48 14:18 8,4
7. Sämi sild 15:54 14:24 11,4
8. Darchi  15:57 14:27 12,7
9. Raudu teerist 16.00 14.30 14,5
       
Liin nr 5 E,T,K,N,R Suur buss  
Peatused kellaajad km  
1. Uhtna 15:30 0.0  
2. Pähkli tee ots 15:33 2,1  
3. Männiku 15:35 3  
4. Kohala mõisa rist 15:36 3,6  
5. Jäätma 15:40 5,8  
6. Keldri tee ots 15:48 10,4  
6. Ubja pargi 15:49 11  
7. Koovälja 16:05 16,8  
8. Katku küla tee ots 16:09 20,8  

 

Bussipiletite hüvitamine

Sõmeru valla õpilaste sõidukulude kompenseerimine on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 23.08.2016 määrusega nr 57 „Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord". Kord hõlmab päevase õppevormi õpilasi, kes omandavad alg-, põhi- või keskharidust ning kelle elukoha aadressandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Sõmeru vald.

 

Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab õpilane või lapsevanem Sõmeru Vallavalitsusele jooksva kuu 10. kuupäevaks avalduse koos eelmise kuu sõidupiletite või ühiskaardil registreeritud sõitude väljatrükina. Sõidupiletite originaalid esitatakse kuupäevalises järjestuses avaldusele või lisalehele kleebituna.

 

Kompensatsiooni makstakse välja mitte rohkem kui üks edasi-tagasi sõit õppepäeva kohta. Erandkorras tellitakse õpilasele tasuta sõidu kaart. Sõidukaardi saamiseks esitab lapsevanem Sõmeru Vallavalitsusele avalduse õppeaasta alguses.

 

Elukohajärgse kooli olemasolul (1.-9. klass) ei kompenseerita õpilasele sõidukulusid, kui ta õpib väljaspool valda. Erandiks on näiteks Roodeväljalt ja Papiarust Rakveresse sõitvad õpilased. Kompenseerimisele ei kuulu ka täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud ning õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgsest asulast on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport.

 

Vallavalitsus võib jätta sõidukulud kompenseerimata või kompenseerida osaliselt, kui selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks, või on esitanud valeandmeid. Tähtaegselt esitatud avalduse korral kantakse kompensatsioon taotleja pangakontole 15. kuupäevaks.

 

Kaire Smirnova

Haridus-ja lastekaitsespetsialist

tel 329 5946

kaire@someru.ee