Rakvere valla ajaleht

15.06.18

Vallaleht Rakvere Valla Sõnumid ilmub üks kord kuus.

Leht laekub iga vallaelaniku postkasti tasuta.

Materjale saab saata iga kuu 20. kuupäevaks e-postile: rakverevallasonumid@gmail.com

Ärireklaami ja -kuulutusi lehes ei avaldata.

Muu info avaldatakse tasuta.
 

Toimetaja:

Annika Aasa tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutajad:
Anneli Meibaum tel 5190 9672 
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740

 
Vallalehed 2018
 

Jaanuar 2018 nr 1 

Veebruar 2018 nr 2 

Märts 2018 nr 3  Rakvere Valla Sõnumitesse sattus ekslikult teade Uhtna alevikus  Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise kohta. Detailplaneeringu kehtestamist vallavalitsuse istungil küll arutati, aga otsustati kehtestamine edasi lükata kuni puuduoleva dokumendi laekumiseni. Vabandame eksitava informatsiooni pärast!

Aprill 2018 nr 4

Mai 2018 nr 5

Juuni 2018 nr 6