Uudised ja teated

« Tagasi

Ilmunud on jaanuarikuu Rakvere Valla Sõnumid

Täna hoiad sa käes uue ühisvalla esimest lehenumbrit, kus koos vaatame tehtule ning loome tutvust uute tegemistega. 2017. aasta oli teguderohke, siinkohal tooks välja vaid mõned märksõnad, mis möödunut meenutama jäävad.
 
Palju õnne
• Lasila lasteaed tähistas 45. sünnipäeva.
• Veltsi koolil täitus 25. tegutsemisaasta.
• Uhtna lasteaed 40 – palju õnne!
• Rõõmurohkelt tähistati valla 25. sünnipäeva.
• 70 aastat lugemisrõõmu Uhtna raamatukogus.
• Peeti maha Uhtna rahvatantsu aastapäev „Piknik koduõuel" ning
Uhtna naiskoori 10. aasta juubel.
• Uhtna hooldekodu tähistas 20. sünnipäeva.
• Sõmeru robootikud võidutsesid taas.

Aastast aastasse
• Järjepidevalt korraldatakse heakorrakonkursi „Rakvere valla kaunis kodu".
• Anti välja Sõmeru valla 3. piirkondade kalender.

Kogukonna heaks
• Kahe valla suur koostööprojekt – Tõrremäe-Veltsi- Haljala kergliiklustee loomine.
• Rekonstrueeriti Uhtna põhikooli ventilatsiooni-, keskkütte ja elektrisüsteemid ning renoveeriti Sõmeru põhikooli fassaad.
• Loodi naabrivalve sektor Arkna külla.
• Käivitusid huviringid valla suuremates keskustes - taekwondo treeningud ning lasergraveerimise ring Lasila põhikoolis, loovusring Lepna raamatukogus, seiklus-ja nuputamisring Arknal (Arkna Terviseküla MTÜ), käsitöö- ja tehnoloogiaring ning kandlering Veltsi lasteaed-algkoolis.
• Uhtna raamatukogu juhataja Inge Pikkoja eestvedamisel nägi ilmavalgust piirkonna ajalugu kajastav topoteek.
• Meie noored lauljad ja tantsijad lõid kaasa laulu- ja tantsupeol „Mina jään".
• Pärandkultuuripäev Tabanil – kodu-uurijad ja huvilised said kuulata põnevaid lugusid Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja Levala külast.
• Loodi Lasilasse Eesti Looduskaitse Seltsi Pandivere osakond.
• II rahvusvahelised fl oksipäevad Mädapea mõisas, Maaelufestival Sõmerul ja Arkna suvepäevad.
• Ilma suuremate skandaalideta möödusid rahulikult läbirääkimised seoses haldusreformiga ning oluliseks kujunesid kohalikud omavalitsuse valimised, moodustus ühine Rakvere vald.
 

 

Vallaleht Rakvere Valla Sõnumid ilmub üks kord kuus ja laekub iga vallaelaniku postkasti tasuta.

Materjale saab saata iga kuu 25. kuupäevaks e-postile: rakverevallasonumid@gmail.com

Ärireklaami ja -kuulutusi lehes ei avaldata.

Muu info avaldatakse tasuta.
 

Toimetaja:

Annika Aasa tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutajad:
Anneli Meibaum tel 5190 9672 
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740