Uudised ja teated

« Tagasi

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad suurõppuse SIIL

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 2.–14. mail suurõppuse Siil 2018, mis on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus ja toob kokku enam kui 15 000 inimest üle Eesti. Õppusel osalevad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kaitseväelased, liitlased, politseinikud ja päästeametnikud. Õppuse peamine fookus on maakaitse nii konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise raamistikus.

Õppuse esimeses etapis kuni 6. maini harjutavad Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused koos Politsei- ja Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni läbi viimist. Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne on õppuse raames korraldada evakuatsioonipunktide rajamine ja sealsete tegevuste sujuv korraldamine.

Õppuse teine etapp toimub 7.-14. maini peamiselt Lõuna-Eestis Võru- ja Valgamaal.

Oma haripunkti jõuab õppus Kirde-Eestis 4.- 6 maini, mil Rakveres, Jõhvis, Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka teiste ametite esindajaid. Peamiseks tegevuseks on objektide valve, samuti viivad PPA ja KL läbi ühispatrulle ja seatakse üles vaatluspostid.

6. mail orienteeruvalt kella 8.30 kuni 15ni toimub suurem osa tegevustest Väike-Maarja ümbruses. Palume sealkandis liiklejatel arvestada võimalike ajutiste liikluskorralduste muudatustega ja järgida politseinike korraldusi. Niisamuti kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mis võivad tekitada häirivat müra. Soovitame mürapelglikud koduloomad hoida võimalusel siseruumides.

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi/kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palub Kaitseliit viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Järva malevas 717 9749 , Jõgeva malevas 717 9699, Viru malevas 7179649, Alutaguse malevas 717 9599 .

PPA ja Kaitseliit tänavad Teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest, aidates kaasa suurõppuse turvaliseks kordaminekuks.  

Major Tanel Rütman
SIIL 2018, Meediaoperatsioonide Keskus