Uudised ja teated

« Tagasi

Rakvere valla haridus- ja noorsootöökonverents 2018 „Kelle omad?“

30. aprillil toimub Sõmeru keskusehoones Rakvere vallavalitsuse korraldatav haridus- ja noorsootöökonverents alapealkirjaga „Kelle omad?", mille eesmärgiks on arutleda nende sageli eraldi käsiteldavate valdkondade kokkupuutekohtade üle.

Rakvere valla haridusnõuniku Kaido Veski sõnul tekib küllalt sageli olukordi, mil haridusvaldkonna ja noorsootöö eest vastutavad inimesed seisavad justkui küsimuse ees, et kelle lahendada on õigupoolest üks või teine olukord, kelle oma on üks või teine probleem, kes sõnastab valdkondlikud eesmärgid? Kahtlemata on üheks kokku saamise eesmärgiks ka nüüdsama toimunud valdade ühinemine.

„Uue arengukava koostamine on tempokalt käima läinud. Millal siis veel, kui mitte praegu korra kokku saada ning ühiselt väärtuste ja eesmärkide üle arutleda, üksteisega paremini tuttavaks saada," sõnas Veski.

Noortega seotud teemadele laiemalt pühendatud päeva esimeses pooles teeb peaettekande Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, kes on ühtlasi ka tolle sündmuse idee autor. Peale vallavanemat tutvustavad oma tegemisi inimesed, kes igapäevaselt noorte ja lastega kokku puutuvad ning on leidnud aja jooksul enda metoodikas ja lähenemisviisis huvitava vaatenurga. Ettekannetega esinevad Sõmeru ja Lasila koolide tehnoloogia ja loodusainete õpetaja Toivo Reinsoo, Rakvere valla Noorte Tugila noorsootöötaja Oxana Nikitina, Veltsi Lasteaed-Algkooli kunstiõpetuse ja klassiõpetaja, hiljuti Rakvere Galeriis portreenäituse avanud Margit Kaare ning Uhtna lasteaias sealse raamatukoguga ühiselt korraldatud näituse "Sajand kodus" eestvedaja, ühtlasi ka sealne lasteaiaõpetaja Heli Vassar.

Päeva teise poole juhatab sisse kirjanik ja lavastaja Urmas Vadi, kes räägib enda loo sellest, millist rolli mängib õpetaja, aga ka sellest, et sa pead ise teadma, mida oma eluga tahad peale hakata. Ettekande oma kogemustest kohaliku elu eestvedajana peab endine Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, kes on pikalt noorsootööd ning haridus-, kultuuri- ja spordielu korraldanud ka vabatahtlikuna. Päeva lõpetab paneeldiskussioon, kus lisaks Arto Saarele arutavad päeva jooksul kuuldud teemade ja küsimuste üle Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev ning Sõmeru Põhikooli vilistlane Kaisa Erm.