Uudised ja teated

« Tagasi

Valla täpsusega elukoha andmed vajavad korrastamist

Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse. Selle eesmärk on saavutada Eesti rahvastiku täpsem arvestus.

Üks oluline 1. jaanuarist 2019 jõustuv muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik taotles inimeste aadressi muutmist.

Uuest aastast kaotavad  sellised valla või asula täpsusega elukoha aadressid kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda inimese elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.

Olukord võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, näiteks ei saa enam omavalitsusest toetust või teenuseid küsida, ei saa lasteaiakohta, ei saa valimistel osaleda jne.

Rakvere vallas puudutab seaduse muudatus umbes 80 inimest. On väga oluline, et need inimesed enne uue aasta saabumist oma aadressandmed korrastaksid.

Elukohaandmeid saab uuendada, esitades vallavalitsusele elukohateate avalduse kas

  • riigiportaalis eesti.ee
  • digiallkirjastatuna e-posti teel
  • omavalitsuses kohapeal
  • postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on esitaja isikuandmed

Ka olukorras, kus inimesel näiteks pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut, tuleks ikkagi pöörduda vallavalitsusse.

Välisriigis elades on samuti vajalik esitada elukohateate avaldus, mida saab teha riigiportaalis eesti.ee või Eesti välisesinduses.

Info tel 329 5944 (juhiabi Janne Lainjärv) või tel 329 5943 (vallasekretär Helja Roosi).