Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab vastu gümnaasiumitoetuse avaldusi

Rakvere Vallavalitsus maksab gümnaasiumitoetust Eestis asuva gümnaasiumi statsionaarses õppevormis 10-12. klassis õppiva õpilase õpingutega seotud kulutuste katmiseks. Õpilase õppimist gümnaasiumis tõendab vastav kanne Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Gümnaasiumitoetuse saamiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane vallavalitsusele avalduse.

Gümnaasiumitoetust makstakse kaks korda õppeaastas, so oktoobris ja jaanuaris. Ühekordne toetuse summa on 65 eurot.