ÜVK arengukavad

7.03.18

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 on kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 26.05.2016 määrusega nr 54.

Arengukava dokumendid:

Seletuskiri
Investeeringud
Finantsprojektsioonid

Joonised:

     Sõmeru
     Näpi
     Roodevälja
     Ussimäe
     Uhtna
     Vaeküla
     Ubja
     Kohala

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Endise Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (Kinnitatud Rakvere vallavolikogu 30.09.2015 määrusega nr 9)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV