Toetuste eraldamine 2017

22.06.17

Sõmeru Vallavalitsuse 19.06.2017 korraldusega nr 163 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida lepingud alljärgnevate taotlejatega:

 Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

 Inna Keivabu

Kitseküla 28 biopuhasti projekteerimine ja paigaldamine

3939,87

 Aivar Kirsch

Kirsi kinnitule biopuhasti ja imbsüsteemi paigaldamine

3388,97

 Raigo Viikoja

Läätse kinnistule puurkaevu rajamine

1946,76

 Valdo Puna

Keskküla kinnistule biopuhastiga kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2692,40

 Kokku

 

11968,00

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Hajaasustuse programmi 2017. aasta voor

12.04.17

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017

2017. aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28. märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·         veesüsteemid
·         kanalisatsioonisüsteemid
·         juurdepääsuteed
·         autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee. Sõmeru vallamajas annab infot abivallavanem Viktor Häninen, tel 329 5942, 527 7233, e-post viktor@someru.ee 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil 2017. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3) .

Sõmeru Vallavalitsus seadis 10.04.2017 korraldusega nr 99 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda :

  • prioriteet nr 1 – veesüsteemid
  • prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
  • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
  • prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Peep Vassiljev, Viktor Häninen, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Sõmeru vallas määratud.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV