Küttetoetus

5.04.16

Küttetoetust makstakse eluruumi küttekulude hüvitamiseks kütteperioodil (september–mai):

- keskkütte, õhksoojuspumba või elektrikütte kasutamisel on hüvitise suurus kuni 200 eurot;
- puukütte tarbimise korral antakse avalduse esitajale üks kord 6 ruumi saetud ja lõhutud küttepuid.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV