Lumetõrje teostajad

7.12.17
 

Teostaja

Piirkond

Kontaktisik

Telefon

OÜ Roodevälja Uustalu

Roodevälja, Papiaru

Ain Altermann

5 274 826

Kaarli Farm OÜ

Kaarli, Koovälja, Aluvere, Raudlepa, Katku, Nurme

Kristjan Mitt

5 266 156

Vaeküla Suurtalu OÜ

Vaeküla, Rägavere, Raudvere

Arvi Aleste

5 104 133

OÜ Roodevälja Uustalu

Uhtna,Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Sämi, Sämi-Tagaküla

Ain Altermann

5 274 826

OÜ Männiku Agrofarm

Võhma, Rahkla, Jäätma, Muru, Kohala-Eesküla, Kohala, Sooaluse, Aresi.

Laur Heinla

59 033 331

OÜ Männiku Agrofarm

Andja, Katela, Toomla

Laur Heinla

59 033 331

AS Männiku Farm

Ubja

Aleksander Ait

5 528 642

OÜ Rakvere PMT

Sõmeru, Näpi

Janno Nõmme

5 076 271

AS Eesti Teed

Sõmeru (Puiestee tn), Näpi (Näpi tee), Ussimäe

Alvar Paluoja

5 064 115

KAH OÜ

Sõmeru ja Näpi kõnniteede lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

KAH OÜ

Ussimäe kõnniteed lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

 

Vastutav isik Sõmeru Vallavalitsuses

Rainis Tõnnison
tel 329 5945, 512 9231
rainis@someru.ee

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV