Matusetoetus

30.11.17

Matusetoetus on Sõmeru valla eelarvest makstav ühekordne toetus, mida makstakse isikule, kes korraldab matused. Matusetoetust on õigus taotleda juhul, kui surnud isiku viimane rahvastikuregistri järgne elukoht oli Sõmeru vallas.

Valla matusetoetuse suurus 2016. aastal on 130 eurot, 2017. aastal 160 eurot.

Riiklikku matusetoetust 250 eurot makstakse alates 1. jaanuarist 2015  majanduslikult vähekindlustatud inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel korral. 

Blanketid