Ranitsatoetus

8.02.17

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel.

Kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et toetust ei kasutata peres sihipäraselt, eraldatakse selle pere lapsele koolitarvete ja kooliks vajalike esemete komplekt toetusega võrdses rahalises väärtuses.

Ranitsatoetuse suurus 2017. aastal on 130 eurot.