Sünnitoetus

30.11.17

Lapse sünnitoetus on ühekordne pere sissetulekust sõltumatu toetus, mida on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal või hooldajal tingimusel, et tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse sündi olnud Sõmeru vald ja lapse elukohaks sünni registreerimisel saab samuti Sõmeru vald.

Toetus makstakse ühele vanematest. Kui sotsiaaltööspetsialistil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et toetust ei kasutata peres sihipäraselt, antakse toetus välja imikule vajalike asjadena.

Sünnitoetuse suurus 2017. aastal on 320 eurot.

Blanketid