Tervisetoetus

5.04.16

Tervisetoetust makstakse sotsiaaltranspordi, retseptiravimite ja abivahendite kulude hüvitamiseks.

Hüvitatakse:

  •  retseptiravimeid kaks korda aastas, ühe toetuse suurus kuni 50 eurot.
  •  prilliklaaside maksumus üks kord aastas, toetuse suurus kuni 50 eurot.
  •  puudega isikule abivahendi rentimine või ostmine üks kord aastas, toetuse suurus kuni 100 eurot.
  •  ratastooli soetamisel puudega isikule tema omaosaluse maksumus summas kuni 250 eurot.
  •  puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmise transpordikulu üks kord aastas kuni 50 eurot.
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV