Tõrma kalmistu

12.03.18

Tõrma kalmistu haldamisega seotud küsimustes saab pöörduda:

Rakvere Linnahoolduse OÜ telefonil 508 7744 (kalmisturegister, matmiste kooskõlastamine)

Rakvere Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maia Simkin tel 322 1730, 527 7235 (kalmistu hooldamine, puude lõikus, prügi)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV