Uudised ja teated

Ametikoha konkursi teated

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse HARIDUSNÕUNIKU,
kelle ülesandeks on kaasa aidata haridussüsteemi väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele vallas, koordineerida haridusasutuste tööd vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele ning korraldada noorsootööalast koostööd

Kandidaadilt eeldame:

  • kõrgharidust
  • haridusvaldkonnas töötamise kogemust

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse aadressilKooli 2 Sõmeru 44305 Lääne-Viru maakond või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee hiljemalt 23. jaanuariks 2017.

Lisainfo tel 329 5946 Kaire Smirnova

_____________________________

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse ARENDUS- JA PLANEERIMISSPETSIALISTI,

kelle peamiseks ülesandeks on projektitaotluste koostamine, valla arengukava ning seadusega sätestatud kohustuslike valdkondlike arengukavade koostamise, muutmise, avalikustamise korraldamine ning planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmine.

Kandidaadilt eeldame:

  • kõrgharidust
  • projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi
  • head suhtlemis- ja väljendusoskust
  • teadmisi strateegilisest planeerimisest ja arengukavade koostamisest

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli 2 Sõmeru 44305 Lääne-Viru maakond või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee hiljemalt 23. jaanuariks 2017.

Lisainfo tel 3295942 Viktor Häninen

____________________________

Rakvere Vallavalitsus võtab tööle (töölepingu alusel) SPORDI- JA TERVISEDENDUSE SPETSIALISTI,
kelle peamiseks ülesandeks on valla sporditöö ja tervisedenduse planeerimine, koordineerimine, juhtimine ja spordiürituste korraldamine (ametijuhend).

Kandidaadilt eeldame:

  • kõrgharidust
  • algatusvõimet ja loovust uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks
  • orienteeritust valla elanikkonna huvidele

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli 2 Sõmeru 44305 Lääne-Viru maakond või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee hiljemalt 23. jaanuariks 2017.

Lisainfo tel 322 1021 Annika Aasa