Uudised ja teated

Parimad ootavad taas tunnustamist

Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aumärgi kandidaatide esitamiseks. Aumärk antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.
 
Taotlusesse märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht, tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus ning ühelauseline formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse. Kindlasti märkida taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.
Märgi andmise otsustab volikogu.
 
Samuti andke teada nendest inimestest, kes on 2017. aastal korda saatnud mõne valla jaoks olulise hea teo, teinud annetuse, abistanud, hoolinud, märganud jne, et saaksime neid tunnustada tänuplaadiga „Hea tegu".
 
Lisaks eelpool toodule ootab vald kandidaate tubli ettevõtja kategoorias. Kandidaatide nimed koos hea teo lühikirjeldusega on oodatud 15. jaanuariks: vald@someru.ee.
 
Tunnustamine toimub vabariigi aastapäevale pühendatud õhtul 23. veebruaril Sõmeru keskusehoones.