Uudised ja teated

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Uhtna alevikus Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek  on 02.01-16.01.2018 vallamajas Sõmerul Kooli tn 2, Uhtna raamatukogus ja Sõmeru valla veebilehel http://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud

Märkuste ja ettepanekute laekumise korral toimub avalik arutelu 16.01.2018 algusega kell 18 Uhtna lasteaias.

Planeeringuga jagatakse kinnistud kruntideks ja määratakse ehitusõigus ühepereelamutele.