Uudised ja teated

Uhtna hooldekodu pakub tööd

Uhtna hooldekodu võtab tööle:

KÖÖGIBLOKI PERENAINE

 Töö kirjeldus

·         vastutab hoolealuste õige toitumise eest
·         vastutab köögibloki enesekontrolliplaani täitmise eest
·         koostab menüüd ja organiseerib toitlustamise (sh ANC programmi haldamine)
·         tagab hoone ja kinnistu vajaliku inventari olemasolu, nende korrasoleku ja hoolduse

Nõudmised kandidaadile
• arvutikasutamise oskus (MS Excel, MS Outlook, MS Word )
• eelnev erialane töökogemus tuleb kasuks

Töö tüüp: 1 kohta

SOTSIAALTÖÖTAJA

Töö kirjeldus

·         suhtlemine hoolealustega, nende murede ja soovide ärakuulamine;
·         koordineerib ja kontrollib sotsiaalhooldusalaste probleemide määratlemine ja lahendamist
·         töö hoolealustega, tegevuse koordineerimine
·         väljasõidud hoolealustega loodusesse, teatrisse jne;
·         korrektsus, kohusetundlikkus ja koostöövõime

Nõudmised kandidaadile

·         peab olema sotsiaalvaldkonna alane keskeri- või kõrgharidus
·         valdab korrektselt eesti keelt kõnes ja kirjas. Soovitav võõrkeelte valdamine.
·         arvutikasutamise oskus
·         eelnev erialane töökogemus tuleb kasuks

Töö tüüp: 0,5 kohta

HOOLDAJA 

Töö kirjeldus

·         füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;
·         kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde  korraldamine ja läbiviimine, majapidamis­toimingute organiseerimine;
·         kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;
·         kliendi toitumise jälgimine, vajadusel toiduainetega varustamine, toidu valmistamine, söötmine;
·         kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine, ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel;
·         kliendiga suhtlemine ja teabe andmine ning abistamine asjaajamisel.

Nõudmised kandidaadile

·         keskeriharidus
·         eelnev erialane töökogemus tuleb kasuks
·         hea eesti ja vene keele oskus

Töö tüüp: 1 kohta

Info tel 325 7841, 5387 5004 Marina Landberg, juhataja