Uudised ja teated

Rakvere vallas asus ametisse uus haridusnõunik

Alates 5. veebruarist töötab Rakvere Vallavalitsuses haridusnõunikuna Kaido Veski.

Veski on lõpetanud 2016. aastal Tartu Ülikooli haridusteaduskonna kutseõpetaja erialal, töötanud Kundas nii noorsootöötaja kui ka õpetajana. Viimased neli aastat juhtis ta Kunda linna, millest kaks esimest volikogu esimehena, seejärel kuni möödunud sügiseni linnapeana. Tema elukohaks on Viru-Nigula vald, kuid juured on üsna sügavalt Varudi-Vanakülas, kust on pärit tema emapoolne suguvõsa. Ema ise elab seal tänini.

Uue haridusnõuniku sõnul valdkondlikest väljakutsetest esialgu kindlasti puudust ei tule. „Omavalitsuste ühinemisega kaasnev sisuline ühtlustumine on üks asi, kuid lisaks tuleb meil tagada ka haridussüsteemi pidev ja tasakaalukas areng," sõnas Veski.

Haridusnõunikuga saab ühendust telefonil 3221132 või meilitsi aadressil kaido.veski@rakverevald.ee