Uudised ja teated

Koos vallaeelarvega kinnitati toetuste suurused

Rakvere vallavolikogu kinnitas veebruarikuu istungil 2018. aasta vallaeelarve mahuks 9 133 917 eurot.

Koos eelarvega määrati vallaeelarvest makstavate ühekordsete toetuste suurused:

- sünnitoetus 320 eurot
- matusetoetus 250 eurot
- 1. klassi õppima asuva lapse ranitsatoetus 150 eurot
- gümnaasiumi statsionaarses õppes õppiva õpilase õppetoetus 65 eurot. Gümnaasiumitoetust saab taotleda kaks korda õppeaastas.

Endise Rakvere valla peredel, kelle kaks või enam last käivad lasteaias, on võimalus alates 1. septembrist 2018 taotleda toitlustustoetust 50% iga lapse toidupäeva maksumusest.