Uudised ja teated

« Tagasi

Lumetõrje teostajad

Teostaja

Piirkond

Kontaktisik

Telefon

OÜ Roodevälja Uustalu

Roodevälja, Papiaru

Ain Altermann

5 274 826

Kaarli Farm OÜ

Kaarli, Koovälja, Aluvere, Raudlepa, Katku, Nurme

Kristjan Mitt

5 266 156

Vaeküla Suurtalu OÜ

Vaeküla, Rägavere, Raudvere

Arvi Aleste

5 104 133

OÜ Roodevälja Uustalu

Uhtna,Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Sämi, Sämi-Tagaküla

Ain Altermann

5 274 826

OÜ Männiku Agrofarm

Võhma, Rahkla, Jäätma, Muru, Kohala-Eesküla, Kohala, Sooaluse, Aresi.

Laur Heinla

59 033 331

OÜ Männiku Agrofarm

Andja, Katela, Toomla

Laur Heinla

59 033 331

AS Männiku Farm

Ubja

Aleksander Ait

5 528 642

OÜ Rakvere PMT

Sõmeru, Näpi

Janno Nõmme

5 076 271

AS Eesti Teed

Sõmeru (Puiestee tn), Näpi (Näpi tee), Ussimäe

Alvar Paluoja

5 064 115

KAH OÜ

Sõmeru ja Näpi kõnniteede lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

KAH OÜ

Ussimäe kõnniteed lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

 

OÜ Männiku Agrofarm  ( 1. piirkond) hoiab lahti Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide ja Tõrremäe külade teed (välja arvatud Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolm teed- Hansurahva, Lehispuu ja Sireli).

OÜ Lepna Ehitus ( 2. ja 3. piirkond) teeb lumetõrjet Tobia, Taaravainu, Tõrma ja Kõrgemäe külades ja Lepna alevikus ning Karitsa, Levala (Väike-Maarja teest ida poole jääv piirkond), Eesküla ja Mädapea teedel ning Järni külas Tabani- Järni- Vasivere-Mädapea teel.

.OÜ Vilpo ( 4. piirkond) teeb lumetõrjet Levala külas (Väike-Maarja maanteest lääne poole jääv piirkond, Täru tee), Karunga ja Lasila külas ning Järni külas Järnilt Kadrina maanteele viival teel ja Ubari teel.

OÜ Roodevälja Uustalu  (5. piirkond) hoiab lahti Arkna piirkonna teed.

AS Virumaa Teed teeb lumetõrjet Tõrremäe külas Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolmel siseteel (Hansurahva, Lehispuu ja Sireli) ja alljärgnevalt loetletud kergliiklusteedel: Papiaru tänav,  Tõrremäe–Põhjakeskus, Mädapea ring –Lepna  ning  Bauhofi ring-Tõrma  ring.

Ülalnimetatud firmade lumetõrjetööde infotelefonid  on järgmised:

OÜ Männiku Agrofarm         59033331

OÜ Lepna Ehitus                   5082693, 5530647

OÜ Vilpo                                 5164647

OÜ Roodevälja Uustalu        5274826

AS Virumaa Teed                  1510

 

Infot lumetõrje kohta annab:

Rakvere Vallavalitsuse majandusspetsialist Rainis Tõnnison, tel 329 5945, 512 9231, rainis.tonnison@rakverevald.ee