Uudised ja teated

« Tagasi

Lumetõrje teostajad

Teostaja

Piirkond

Kontaktisik

Telefon

OÜ Roodevälja Uustalu

Roodevälja, Papiaru

Ain Altermann

5 274 826

Kaarli Farm OÜ

Kaarli, Koovälja, Aluvere, Raudlepa, Katku, Nurme

Kristjan Mitt

5 266 156

Vaeküla Suurtalu OÜ

Vaeküla, Rägavere, Raudvere

Arvi Aleste

5 104 133

OÜ Roodevälja Uustalu

Uhtna,Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Sämi, Sämi-Tagaküla

Ain Altermann

5 274 826

OÜ Männiku Agrofarm

Võhma, Rahkla, Jäätma, Muru, Kohala-Eesküla, Kohala, Sooaluse, Aresi.

Laur Heinla

59 033 331

OÜ Männiku Agrofarm

Andja, Katela, Toomla

Laur Heinla

59 033 331

AS Männiku Farm

Ubja

Aleksander Ait

5 528 642

OÜ Rakvere PMT

Sõmeru, Näpi

Janno Nõmme

5 076 271

AS Eesti Teed

Sõmeru (Puiestee tn), Näpi (Näpi tee), Ussimäe

Alvar Paluoja

5 064 115

KAH OÜ

Sõmeru ja Näpi kõnniteede lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

KAH OÜ

Ussimäe kõnniteed lumetõrje

Kaido Hein

58 108 703

 

Infot lumetõrje kohta annavad kuni 31.12.2017:

* endise Sõmeru valla territooriumil asuvate teede ja tänavate osas: Sõmeru Vallavalitsuse majandusspetsialist Rainis Tõnnison, tel 329 5945, 512 9231, rainis@someru.ee

* endise Rakvere valla territooriumil asuvate teede ja tänavate osas palume pöörduda Rakvere Vallavalitsusse tel 327 8262, e-post: vallavalitsus@rakverevald.ee