Uudised ja teated

Päästeameti abiga saab 500 kodu tuleohutuks

Päästeamet on algatanud projekti 500 kodu tuleohutuks, mille eesmärk on lahendada toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid koostöös omavalitsusega.

Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.

Projekti sihtgrupiks on lasterikkad pered, puuetega inimesed ja üksi elavad eakad.

Projekti raames teostatavad tegevused on:

  • küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
  • kütteseadme paigaldamine;
  • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
  • elektrisüsteemide uuendamine;
  • korstnapühkimise teenus;
  • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

Rakvere vallavalitsus kutsub üles inimesi andma teada, kes sooviks või vajaks läbi antud projekti toetust. Infot abivajajate kohta saab edastada tel. 529 0230 (majandusspetsialist Janek Seidelberg) või janek.seidelberg@rakverevald.ee