Uudised ja teated

« Tagasi

Teeninduspunktide vajalikkus Rakvere vallas

Rakvere vallavalitsusel on plaanis avada elanikkonnale teeninduspunktid Lepnal, Lasilas ja Veltsis. Teeninduspunktide eesmärk on võimaldada inimestel oma piirkonnas erinevate teenuste kättesaadavus ning tekitada kiire infovahetus valla ametnikega. Teeninduspunkti kaudu on võimalus esitada erinevaid taotlusi, teateid, küsimusi ja ettepanekuid. Samuti on võimalik saada erinevat infot valla teenuste ja ametnike tegevuse kohta. Teeninduspunktid on plaanis avada aprillis Lepna ja Lasila päevakeskustes.

Seetõttu palume teil avaldada oma arvamust ja teha julgelt ettepanekuid milliseid teenuseid, taotlusi ja infot soovite läbi teeninduspunktide saada.

Oma arvamused saate edastada Rakvere Vallavalitsusse, Kooli 2 Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Virumaa, või tel. 329 5944 ning e-postil: vallavalitsus@rakverevald.ee

Samuti Lepna päevakeskusesse või tel. 5306 5940 (Helve Tähtre) ja Lasila päevakeskusesse või tel. 329 2442 (Linda Kangur).