Uudised ja teated

Vallavolikogu kooseisus toimus muudatus

Seoses Maido Nõlvaku valimisega Rakvere vallavanemaks ning Aivar Aruja ja Janek Seidelbergi nimetamisega Rakvere vallavalitsuse liikmeteks peatusid nende volitused vallavolikogu liikmetena.

Asendusliikmetena asusid volikogusse Toivo Reinsoo, Ando Holm ja Toomas Rajamäe.

Rakvere valla valimiskomisjon kinnitas asendusliikmed 07.12.2017.a.