Uudised ja teated

« Tagasi

Valminud on Lepna aleviku soojusmajanduse analüüs

Aastakümneid tagasi lagunes Lepna kaugküttesüsteem ja tihedalt paiknevad kortermajad on rajanud igaüks korteripõhised küttelahendused.
 
Rakvere valla tellimusel koostati soojusmajanduse analüüsi perspektiivse kaugküttevõrgu rajamiseks. Kavas on vaadeldud olukorda, kus rajatakse uus soojustorustik ja paigaldatakse uus hakkekatel ning seda võimalikku tuleviku olukorda on võrreldud võimaliku kortermajaülese vesikeskküttesüsteemi rajamise ja lokaalkatlamaja küttelahendusega ning korteripõhise samaväärset mugavust pakkuva küttelahenduse soojuse hinnaga.
 
Käesolevas soojusmajanduse kavas on analüüsitud soojustarbijate tarbimise muutust soojuse tõhusamast kasutamisest tingituna, selle mõju soojuse hinnale rajatavas kaugküttesüsteemis.
 
Välja on toodud investeerimise vajadus ja erinevate tegevuste mõju kaugküttele ja eelkõige soojuse lõpptarbija hinnale.
 
Rakvere vallavolikogu kinnitas 24.01.2018 otsusega nr 23 "Lepna asulas tihedalt paiknevate kortermajade soojusvarustuseks perspektiivse kaugkütte võrgupiirkonna analüüsi". Analüüsi koostas Aare Vabamägi.