Uudised ja teated

Vee näitude edastamine on muutunud lihtsamaks

Lasila, Levala ja Karitsa piirkonna elanikud, kes on seni edastanud oma veenäidud Rakvere Vallavalitsusse, saavad edastada oma veenäidud üle valla kodulehe aadressil: https://www.rakverevald.ee/naidud või telefonil 329 5944.

Näitude esitamine on kohustuslik vastavalt lepingule iga kuu 3-daks kuupäevaks.

Antud piirkonna vee ja kanalisatsiooni teenuste info ja küsimused: majandusspetsialist Janek Seidelberg tel: 529 0230 või janek.seidelberg@rakverevald.ee