Uudised ja teated

Volikogu istung toimub 27. septembril kell 16.00

Sõmeru Vallavolikogu istung toimub 27. septembril 2017. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik.

PÄEVAKORD:

1.      Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamise algatamine         Ettekanne Inge Liivak
2.      Hoonestusõiguse seadmine Ettekanne Tiit Mark
3.      Vallavara otsustuskorras võõrandamine Ettekanne Tiit Mark
4.      Sõmeru Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2023 kinnitamine Ettekanne Kaire Smirnova
5.      Sõmeru valla 2017. aasta II lisaeelarve vastu võtmine Ettekanne Reet Keskküla
6.      Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine VIROL-ile Ettekanne Maido Nõlvak
7.      MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks volitamine  Ettekanne Maido Nõlvak
8.      Toetuse taotlusvooru taotluse esitamine ja rahalise kohustuse võtmine   Ettekanne Viktor Häninen