Valla aumärk

7.06.17

Tüüp: Rinnamärk
Esmane tootmisaeg: 09.02.2007

Kirjeldus: 925´hõbe, kuumemail, kullatud


Märgil on kujutatud tänukäsi, mis ulatab kuldse krooni. Taustal Fr.R. Kreutzwaldi lapsepõlvega seotud Kaarli kivi, mis sümboliseerib seost ajaloo ja kultuuripärandiga, selle tugevust,  järjepidevust ja edasikestmist. Märgi ülaservas on kuldne ümmargune "raha" - element valla vapilt, mis kujutab Sõmeru valla maapõuerikkusi ja ümbruskonna aardeleidusid, märgi allserva ehib kuldne viljapea kui viljaka maa ning paikkonna põhitegevusala - põllumajanduse - sümbol. Rinnamärgi kinnitust kaunistab valla vapi kujutis.
 

Aumärgi kavandi autoriks on kunstnik Riho Hütt. Aumärgid on valmistanud Eesti vanim märkide, medalite ja auhindade valmistaja OÜ Roman Tavast.
 

Sõmeru valla aumärk antakse isikule vallapoolse erilise austusavaldusena Sõmeru vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Aumärgi andmise otsustab vallavolikogu. Märgid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval või Sõmeru valla aastapäeval 9. aprillil. 

 
Valla tunnustusavalduste kord ja aumärgi statuut on kehtestatud Sõmeru vallavolikogu 27.03.2007 määrusega nr 43.
 
Aumärke on Sõmeru vallas antud alates 2007. aastast mitmetele teenekatele inimestele.
 
2007. aastal:
Helle Pikkoja - väljapaistvate teenete eest Uhtna kultuurielu arendamisel ja hoidmisel
Kaljo Vaher (1934-2015) - väljapaistvate teenete eest Mõedaku Spordikeskuse rajamisel, Karuoru jooksu läbiviimisel ja sporditegevuse organiseerimisel
 
2008. aastal:
Tõnu Joab - Uhtna küla hariduselu edendamise eest
Linda Hein - viljaka tegevuse eest Sõmeru valla kultuuripõllul
 
2009. aastal:
Maret Piispea - kauaaegse tänuväärse töö eest Uhtna hooldekodu juhatajana ning maanaiste ühistegevuse järjepidevuse hoidjana
Gustav Sune - elupõline tubli töömees, ansambli "Törts" asutaja ja Sõmeru valla seltsielu edendaja
 
2010. aastal:
Helle Pajula - kauaaegne kultuurielu edendaja ja alati abivalmis inimene
Sirje Rebane - laste ja täiskasvanute tantsujuht ja Uhtna piirkonna seltsielu edendaja
 
2011. aastal:
Laine Soone - väljapaistvate teenete eest Ubja piirkonna kultuuri- ja seltsielu edendamisel ja traditsioonide hoidmisel ning eakate ja sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamisel
Ruuben Lambur - väljapaistvate teenete eest Eesti vabadusvõitlejate ja õigusvastaselt represseeritute mälestuse hoidmisel ning aktiivse tegevuse eest Memento Rakvere Ühingus ja Endiste Poliitvangide Lääne-Virumaa Ühingu juhtimisel
 
2012. aastal:
Uno Altermann - pikaajaline vallavolikogu liige, Roodevälja külaelu edendaja ja noortekeskuse rajaja
Rita Uuetalu - kaasaegset ja kvaliteetset teenust pakkuva Sõmeru tervisekeskuse rajaja ning valla rahvatervise edendaja
 
2013. aastal:
Andre-Evald Reinomägi (1944-2016) - kauaagse tegevuse eest Uhtna kultuuriloo edendamisel ja valla pärandkultuuri väärtustamisel
Karl Mäesepp - pikaajalise ja mitmekülgse heategevuse eest valla elanike toetamisel ning abistamisel.
 
2014. aastal

Lea Salumets - kauaaegne ja õpilaste poolt hinnatud emakeeleõpetaja
Ants Hõbemägi - kauaaegne hinnatud ettevõttejuht

2015. aastal
Elina Peri - kauaaegne koori- ja orkestrijuht ning hinnatud muusikaõpetaja
Aare Hein - ühiskondlikult aktiivne inimene ning tegus kultuuri- ja spordielu edendaja

2016. aastal
Toom Kuusmik - kauaaegne ja teenekas ettevõttejuht ning Sõmeru aleviku arendaja
Reet Keskküla - teenekas finantsjuht, valla tasakaalus eelarve hoidja

2017. aastal

Peep Vassiljev - kauaaegne ja teenekas vallavanem ning vallaelu igakülgne järjepidev arendaja
Viktor Häninen - kauaaegne ja teenekas abivallavanem ning valla veemajanduse ja ehitustegevuse  arendaja

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV