Valla osalus äriühingutes

18.02.16

AS Rakvere Vesi

Tallinna 5a

44306 Rakvere

Tel 322 3317

E-post: info@rakvesi.ee

Registrikood 10268413

 

AS Rakvere Vesi omanikeks on 75,71 %ga Rakvere linn, 11,07 %ga Sõmeru vald ja 13,22 %ga Rakvere vald. Seltsi põhiülesandeks on osutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ja selle lähiümbruses. Vt teenuste hinnad. 

 

Juhatuse liige: Urmas Krikk

Nõukogu liikmed: Kert Karus, Viktor Häninen, Ülo Niisuke, Neeme-Jaak Paap, Aleksandr Holst

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Mittetulundusühingud

28.01.14

Lõuna põik 1

44316 Rakvere

Tel: 322 9013

E-post: haigla@rh.ee

Registrikood 80008381

 

MTÜ Partnerid

Vallikraavi 8

44306 Rakvere

Tel: 327 8268

E-post: info@mtupartnerid.eu

Registrikood: 80236604

 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla

Vinni vald

46607 Lääne-Virumaa

Tel: 622 6048

E-post: info@lvjk.ee

Registrikood: 80258178

 

Hangete Korraldamise MTÜ

Kiriku 6
10130 Tallinn

Tel: 644 5085

E-post: rhk@rhk.ee
Registrikood: 80264687

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Veski 4

48106 Põltsamaa
E-post: ank@ank.ee
Tel: 523 6504
Registrikood: 80165169
 

MTÜ Aluvere Ring

Kooli 2 Sõmeru alevik

44201 Lääne-Virumaa

E-post: guldar.tramp@gmail.com

Tel: 5012849

Registrikood: 80363449

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV