Veemajandus

28.10.16

Sõmeru vallas on määratud vee-ettevõtjateks:

AS Rakvere Vesi

Tegevuspiirkond: Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevik, Ubja, Ussimäe ja Roodevälja küla

Hinnad

 

OÜ Kunda Vesi
Tegevuspiirkond: Kohala ja Vaeküla küla
Hinnad

Terviseamet avalikustab kõik joogivee analüüside andmed terviseohutuse infosüsteemis (VTI)
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV