Veemajandusprojektid

4.02.14
 

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekti raames ühendatakse Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning nende asulate elanikud hakkavad tarbima Rakvere Veetöötlusjaama kvaliteetset joogivett.

 

Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekti eesmärgiks Sõmeru vallas on Uhtna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine ja uuendamine.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV