Rakvere valla ajalugu

27.07.18

13. sajandil oli Virumaa ligilähedaselt sama territooriumiga kui praegune Ida- ja Lääne-Virumaa kokku, kuhu kuulus 5 kihelkonda. Rakvere kihelkonda on esmakordselt mainitud 1419. aastal. Kihelkonna territooriumi hulka kuulusid endise Rakvere ja Sõmeru valla alad.

Eesti Vabariigi seadusega 1918. aastal kujundati kihelkonnad ümber valdadeks. Rakvere kihelkond jaotati Rakvere ja Sõmeru valla vahel. 1918-1940. aastani oli Virumaal 40 valda, nende seas ka Rakvere vald.

1940. aastal kuulusid Rakvere valda järgmised külad: Aru, Karkuse, Lepna–Eesküla, Lepna-Mätliku, Lepna- Taaravainu, Mädapea, Mäetaguse, Piira, Tammikualuse, Tobia-Väljataguse, Tõrma-Vanaküla, Tõrma–Väljataguse, Ussimäe (milliste territooriumid valla sees kuulusid  1945. aastal moodustatud Rakvere külanõukogu koosseisu), Järni, Järtu, Karitsa, Kurgvere, Lepna-Nõmse, Savala, Saueaugu, Tamna, Tõrma- Metsküla, Tõrma-Väljataguse, Vasivere (1945.aastal moodustatud Karitsa külanõukogu koosseisu), Arupealse, Karivärava, Kloodi, Kõrgemäe, Laanemõisa, Nortsu, Paatna, Papiaru, Päide, Tobia-Risu, Tõrremäe (1945.aastal moodustatud Kloodi külanõukogu koosseisu).

1950. aastal koos maakondade likvideerimisega kaotati ka Rakvere vald ja valla haldusterritooriumil moodustati üks Rakvere külanõukogu.

Seoses majandite liitmise ja lahutamisega kuulusid erinevatel perioodidel Rakvere külanõukogu koosseisu: Kadila, Mõdriku, Nurmetu, Näpi, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Vaeküla ja Veedla külad ning Vinni alevik. Tamsalu vallast Assamalla, Kullenga ja Lemmküla.

Samadel põhjustel liideti Rakvere vallaga Arkna, Karunga, Lasila ja Levala külad.

Rakvere valla piirid kujunesid lõplikult alles 1982.aastal, millal Rakvere külanõukogu territooriumist lahutati Assamalla sovhoos, mis jaotati Ed. Vilde nimelise kolhoosi ja Põdrangu sovhoosi vahel.

Alates Rakvere valla taastamisest 06.06.1991. aastal kuulus Rakvere valla koosseisu 19 küla: Arkna, Eesküla, Järni, Karivärava, Karitsa, Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Veltsi külad ja Lepna alevik. Külade nimed ja territoriaalne jaotus kujunes ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 1975. aastal.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV