Vallaeelarve

11.06.21

Rakvere valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 26.05.2021 nr 88)
Rakvere valla 2021. aasta eelarve kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 17.02.2021 määrus nr 81)

Rakvere valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 25.11.2019 määrus nr 76)
Rakvere valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 27.05.2020 määrus nr 66)
Rakvere valla 2020. aasta eelarve kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 19.02.2020 määrus nr 59)

Rakvere valla 2019. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 27.11.2019 määrus nr 51)
Rakvere valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 26.06.2019 määrus nr 46)
Rakvere valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 24.04.2019 määrus nr 42)
Rakvere valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 20.02.2019 määrus 41)

Rakvere valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 27.06.2018 määrus nr 16)
Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 14.02.2018 määrus 9)

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 (Rakvere vallavolikogu 21.10.2020 määrus 71)
Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus 31)
Rakvere valla finantsjuhtimise kord 
(Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus 30)

Kvartaalsed aruanded ja muud finantsülevaated

31.03.21

Kohalike omavalitsuste finantsülevaade, sealhulgas piirkondliku potentsiaali indeks, eelarvestrateegiad, kvartaliaruanded ja muud finantsnäitajad on leitavad Rahandusministeeriumi veebis:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/kohalikud-omavalitsused-haldusreform-maavalitsused/finantsulevaated