Hooldekodu kohamaksutoetus

6.06.22

Osaline või täielik hoolduskulude katmine Rakvere Vallavalitsuse eelarvest määratakse hooldekodudesse paigutatud isiku ülalpidamiseks, kes ise ei ole majandusliku olukorra tõttu suuteline hooldekodu ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere või seadusjärgsed ülalpidajad on madala sissetulekuga.

Hooldekodu kohamaksu tasumise kohustus on vallavalitsusel, hooldataval ja seadus- või lepingujärgsetel ülalpidajatel. Konkreetsed osaluse suurused kinnitab Rakvere Vallavalitsus korraldusega.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV