COVID-19 ja eriolukorra info

17.11.20
 

Koroonainfoga seotud küsimused ja vastused: kkk.kriis.ee
COVID-19 info: Terviseameti veebis
V
abariigi Valitsuse eriolukorra veebileht: www.kriis.ee

Eriolukorra info Riigi Teatajas koos kõikide ametlike korraldustega

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 töötab 24h ja pakub ka psühholoogilist esmaabi. Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

  Rakvere Vallavalitsuse infotelefonid : 
       329 5944 üldtelefon 
       529 0230 Janek Seidelberg (majandusspetsialist) 
       528 3430 Anneli Saaber (sotsiaalnõunik)

Rakvere Vallavalitsus on avatud E-R kell 8.00 – 16.30, lõuna 12.00-12.30. Palun kanna tulles MASKI!

Vajalik info elanikule:

Kasulikke linke, mida ise kasutada ja noortega jagada: 

 • Noorteinfoportaal Teeviit (sh vastavad sotsiaalmeedia kanalid) on suunatud otseselt noortele ning vahendavad aktiivselt noortele vajalikku informatsiooni neile sobivas vormis. Infokanalitest leiab juhised, õpetussõnu aga ka erinevad pakkumisi, kuidas kooskõlas riiklike juhistega oma vaba aega sisustada. Teeviida sisuloomesse on aktiivselt kaasatud ka noortest koosnev vabatahtlike meeskond. Portaali täiendatakse vene keelse infoga. https://www.teeviit.ee/
 • Töötukassa kaudu on kõikidel noortel võimalik saada karjääriinfot ja karjäärinõustamist. Eelkõige pakutakse hetkel individuaalset karjäärinõustamist kas Skype, telefoni või e-kirja kaudu. Samas töötab Töötukassa hetkel välja grupinõustamise e-lahendust, et järkata karjäärinõustamise läbiviimisega koolinooretele. Seda eriti ajal, mis lõpuklassidel on oluline teha enda edasised karjäärivalikud. Kõige asjakohasem info karjäärinõustamise kohta: https://www.minukarjaar.ee/
 • Kui noor on eriolukorra tõttu kaotanud töö, kuid kiiresti oleks vaja sissetulekut, siis Töötukassa on avanud ajutiste tööde keskkonna: https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/
 • Noortega töötavatele inimestele eriolukorras: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/?fbclid=IwAR3FI9ms7p5n4EWHIiCRXgRNUdvyTNNZwC1fYgRXIhGq9ZIdPfZtiBjeLgk
 • Nutinoorsootöö võimalused: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/jaga-kogemust-nutinoorsootoo/
 • Abimaterjalid: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/abimaterjalid/
 • Terviseameti info: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/pictures/viiruste_hooajal.jpg
 • Vabariigi Valitsuse info: https://www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.
 • Abi ja tugi vaimse tervise probleemide korral. Vaimse tervisega toimetulek kriisiperioodil: https://peaasi.ee/
 • Ärevuse, pinge, depressiooni või mõne muu vaimse tervise häire korral aitavad erinevad nutilahendused/äpid. NT. http://enesetunne.ee/; Äpid: vaikuseminutid, "Deprest vabaks!", „Tee nii!"; „Une monitor";
 • Noortel on võimalus liituda FB-s sellise kogukonnaga nagu Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (leia Facebookis või https://envtl.ee/). Liikumisse kuuluvad noored ja professionaalid, kellel on kas endal või lähedasel kogemus vaimse tervise häiretega ja seeläbi toetatakse üksteist kas läbi veebipesa või siis praegusel ajal 2x nädalas virtuaalsete vestlustubade kaudu.
 • Noorte võimalused panustada enda kogukonna tegevustesse: Jälgida ning jagada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee, kuhu Kodukant on koostanud juhised abistamiseks nii kogukondadele kui vabatahtlikele. Juhised on nüüdseks saadaval ka inglise keeles ning peagi lisatakse juhised ka vene keeles. 
 • Hea Kodanik portaalil www.heakodanik.ee, kuhu Vabaühenduste Liit on lisanud juhised näiteks kulude abikõlblikkuses eriolukorras ning ka näpunäited, kuidas olla hea kodanik halval aja

HOIA ennast ja oma lähedasi

 

Hoia mobiilirakenduse abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatanuga, võimaldades Sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

Laadi rakendus alla ja aita paigaldada ka oma lähedastel. Laadi alla App Store'ist või Google Playst.

 

Kuidas saan teisi aidata?

Kui oled terve ja soovid vabatahtlikuna panustada ning hätta jäänud inimesi abistada, alusta enda lähedalt. Jälgi ametlikke kutseid ja kasuta vabatahtliku tegevuse leidmiseks usaldusväärseid kanaleid.

Lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:

 • Väldi haigena poe külastamist
 • Ära muretse, kaupa jagub kõigile
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku
 • Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti
 • Hoia vähemalt kahemeetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega
 • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa

 

 

Elutähtsate teenuste pakkujad

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI  112
 Päästeameti info hädaolukorras  1524
 
https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1
 Elektrilevi rikked 24 h  1343

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)

 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131

 565 5092

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)

 Avariitelefon

 775 1755

 5866 7166

 Vallateede ja -tänavate hooldus (Rainis Tõnnison)

 Riigiteede maanteeinfo 24 h

 512 9231

 1510, 614 0500

 Vallavanem Maido Nõlvak  527 5488
 Abivallavanem Viktor Häninen
 (vee- ja kütteavariid vallas)
 527 7233