4.04.18

Piirkondliku statistika portaal
 

Piirkondliku statistika portaal on keskkond Statistikaameti veebilehel, kuhu on koondatud kõik Statistikaameti piirkondliku statistikaga seotud tooted. 

Sõmeru valla rahvastiku andmed ja eelarvestatistika 2013-2017

Rakvere valla rahvastiku andmed ja eelarvestatistika 2013-2017

 

Rakvere valla rahvastiku statistika 2018
 

1. jaanuari 2018 seisuga on rahvastikuregistri andmetel Rakvere vallas 5565 elanikku, neist 2779 meest ja 2786 naist.

Rahvastiku statistika külade kaupa (*.xls)

Endise Sõmeru valla rahvastiku statistika ülevaade

2016

1. jaanuari 2017 seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke kokku 3477 inimest. Vallaelanike arv suurenes möödunud aastaga võrreldes 17 inimese võrra. Sõmeru vallas sündis 2016. aastal 41 last, suri 34 inimest. Valda saabus teistest omavalitsustest 182 inimest, mujale elama lahkus 159 vallaelanikku.

2015

1.jaanuari 2016 seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke kokku 3460 inimest, neist 1710 meest ja 1750 naist. Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes  32 inimese võrra. Sõmeru vallas sündis 2015. aastal 42 last, suri 30 inimest.
Valda saabus teistest omavalitsustest 135 inimest. Rakvere linnast asus Sõmeru valda elama 54 inimest, Rakvere vallast 10 inimest. Soomest naases 13 inimest. Ülejäänud elanikud kolisid Sõmeru valda mujalt Eestist. Vallast lahkus 171 vallaelanikku, neist 64 inimest registreeris oma elukoha Rakvere linnas, 16 inimest kolis Rakvere valda, 31 inimest lahkus Harjumaale. Välismaale  läks 16 vallaelanikku. Ülejäänud 44 inimest asusid elama erinevatesse Eesti omavalitsustesse.

2014

1. jaanuari 2015 seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke kokku 3492 inimest, neist 1718 meest ja 1774 naist. Sõmeru vallas sündis 2014. aastal 36 last, suri 26 inimest. Valda saabus teistest omavalitsustest 130 inimest, mujale elama lahkus 187 vallaelanikku.  Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes  47 inimese võrra.

2013

Sõmeru vallas sündis 2013. aastal 35 last, manalasse lahkus 39 inimest. Valda saabus teistest omavalitsustest 132 inimest, mujale elama lahkus 202 inimest.

Peamiselt kolisid inimesed Sõmeru vallast ära Harjumaale ja Tallinna (kokku 51 inimest), Rakveresse (47 inimest), vähemal määral mujale Lääne-Virumaale ja teistesse Eesti omavalitsustesse. Välismaale lahkus 28 vallaelanikku. Sõmeru valda asus elama kõige rohkem Rakvere linnast - 46 inimest, Viru-Nigula vallast 11, Tallinnast 10, Rakvere vallast 8 ning välismaalt 14 inimest. Ülejäänud elanikud saabusid mujalt Eestist. 

 

1. jaanuari 2014 seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke kokku 3539 inimest, neist 1740 meest ja 1799 naist. Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes  76 inimese võrra. Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 18%, tööealised inimesed moodustavad 63% ja pensioniealised 19% elanikkonnast.

2012

Sõmeru vallas sündis 2012. aastal 36 last, manalasse lahkus 30 inimest. Valda saabus teistest omavalitsustest 82 inimest, mujale elama lahkus 144 inimest. Peamiselt kolisid inimesed Sõmeru vallast ära Tallinna (28 inimest), Rakveresse (26 inimest) ja Vinni valda (17 inimest), vähemal määral mujale Lääne-Virumaale ja teistesse Eesti omavalitsustesse. Välismaale lahkus 35 vallaelanikku. Sõmeru valda asus elama naaberomavalitsustest 34 inimest, sealhulgas Rakvere linnast 

registreeris oma elukoha valda 23 inimest. Ülejäänud saabusid mujalt Eestist.  4 inimest naases Soomest.

 

1. jaanuari seisuga on vallas elanikke kokku 3615 inimest, neist 1756 meest ja 1859 naist. Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes  53 inimese võrra.

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 17%, tööealised inimesed moodustavad 65% ja pensioniealised 18% elanikkonnast.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV