Uudised ja teated

« Tagasi

28. septembril ootame linnarahvast maale külla!

Rakvere vald osaleb 28. septembril 2019 uues maaelu väärtustavas algatuses ehk üle-eestilisel MAAL ELAMISE PÄEVAL. Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega.

Maal elamise päeva (külastussündmus) idee on tutvustada maakogukondades ja omavalitsustes olevat elukeskkonda sellisena nagu ta on, kogu oma mitmekesisuses – avaliku sektori teenuseid, külakogukondi ja kolmanda sektori tegevusi, ettevõtluse/kaugtöö võimalusi, kohapealseid ettevõtteid, kes töökäsi vajavad ning elukoha võimalusi.

Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad inimesed ise näidata, et maal elamine ja töötamine on küll linnast erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.

Ühise ajaperioodi sees on avatud külastajatele koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, seltsid, tööjõudu vajavad ettevõtted, vallamaja.

Eelkõige on sihtgrupiks pered ja üksikisikud, kellel mõlgub mõttes soov vahetada elukohta linnast maale või ühest maapiirkonnas teise. Nemad saavadki päeva raames  suurpärase võimaluse oma silmaga ise veenduda, kuidas konkreetses maakohas elatakse, kes seal tegutsevad ja mida nad oma kodukohast arvavad.

Lisaks külastajatele  on see päev  oluline ka kohalikule kogukonnale endale, kelle eneseteadvust ja kogukonna tunnet päev tõstab. Kuna maaelu maine kandjateks on eelkõige maal elavad inimesed ise, siis võimaldab päev ka neil endil  oma elukeskkonda uue pilguga näha ning sellest edaspidi uhkusega rääkida.

Maal elamise päeva üritused Rakvere vallas Lääne Virumaal 28. septembril (esialgne kava):

 1. Maal elamise päeva ürituste infot Rakvere vallas jagab vallakeskuses töötav STAAP kella 10.00- 16.00 Kooli 2 Sõmeru 
 • Staabis on ettevalmistatud erinevatele huvigruppidele päeva paketid;
 • Staabis külastajate registreerimine;
 1. Vallakeskuses (Kooli 2 Sõmeru) toimuvad:
 • Sõmeru klubis kultuuriprogramm;
 • Raamatukogus tegevused lastele;
 • Päevakeskuses klubiline tegevus eakatele.
 1. Sügislaat koos põnevate tegevustega Mädapea küla Mädapea mõisa aed;
 1. Avatud tutvumiskohvik loodus ja tehnikamajas Kooli 2b Sõmeru. Sotsiaalse võrgustiku loomine külastajate ja oma elanike vahel;
 1. Avatud on kõik koolid ja lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud;
 1. Avatud seiklusorienteerumise rada. Metsamängud, lõke, püstkoda;
 1. Lahtiste uste päevad ettevõtetes.

Täpsemat infot saab jooksvalt jälgida Rakvere valla kodulehelt või www.maalelamisepäev.ee

ÜLESKUTSE Rakvere vallas asuvatele ettevõtetele!

Palun andke teada oma vabadest töökohtadest, et me saaksime külastajatele neid reklaamida. Samuti on teil võimalus antud päeval ise külastajaid vastu võtta ja oma ettevõtet tutvustada.

Infot vabadest töökohtadest ja maal elamise päeval osalemisest koos lahtioleku kellaaegadega edastada kaire.kullik@rakverevald.ee

25. septembril toimuval Maal elamise päeva avaüritusel on oodatud osalema meie maakonna Põhja-Eesti toidu märgise omanikud, kes saavad soovi korral üritusele tulla oma ettevõtet ja tooteid reklaamima. Infot jagab ja osalemisest palun teatada telefonil 32 95 944 või janne.lainjarv@rakverevald.ee