Uudised ja teated

« Tagasi

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse hariduse- ja noorsootöönõuniku

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse HARIDUSE- ja NOORSOOTÖÖNÕUNIKU,

kelle ülesandeks on Rakvere Vallavalitsuse liikmete nõustamine alus-, üld- ja huvihariduse ning noorsootöö valdkonnas, samuti Rakvere Vallavalitsuse munitsipaalharidusasutuste ja noorsootööasutuste töö korraldamine vastavalt seadustele ja õigusaktidele.

Kandidaadilt eeldame:

  • kõrgharidust
  • juhtimiskogemust
  • kasuks tuleb töökogemus hariduse või noorsootöö valdkonnas
  • avaliku halduse organisatsiooni ja avaliku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist
  • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmist
  • hariduse- ja noorsootöö valdkonda reguleerivate õigusaktide  tundmist
  • arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, esitlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskust, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskust
  • head pingetaluvust, analüüsi- ja sünteesivõimet
  • B kategooria juhiloa olemasolu

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli 2 Sõmeru 44305 Lääne-Viru maakond või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee hiljemalt 18. jaanuariks 2019.

Lisainfo tel 5275 488, Maido Nõlvak