Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu istung toimub 23. jaanuaril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 23. jaanuaril 2019  algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Maakonna arengustrateegia tutvustamine (avaliku väljapaneku materjalid).
 • Ettekanne Tiina Vilu, Katrin Suursoo
 1. Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 6 muutmine (eelnõu).
 • Ettekanne Anneli Saaber
 1. Tõrma kalmistu andmekogu asutamine ja põhimääruse kehtestamine (eelnõu).
 • Ettekanne Maia Simkin
 1. Rakvere valla arengukava 2019 – 2035 kinnitamine.
 • Ettekanne Kaire Kullik
 1. Rakvere valla teede arengukava 2019 – 2035 I lugemine.
 • Ettekanne Kaire Kullik
 1. Heakskiidu andmine tehtud toimingutele
 • Ettekanne Kaire Kullik
 1. Rakvere valla majandusaasta aruande auditeerija määramine.
 • Ettekanne Reet Keskküla
 1. Rakvere valla 2019. aasta eelarve I lugemine.
 • Ettekanne Reet Keskküla
 1. Ülesannete delegeerimine.
 • Ettekanne Helja Roosi
 1. Valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine.
 • Ettekanne Helja Roosi
 1. Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 otsuse nr 26 muutmine – struktuur.
 • Ettekanne Maido Nõlvak
 1. Vaeküla Kooli pidamise ülevõtmine.
 • Ettekanne Maido Nõlvak
 1. Rakvere valla aumärgiga tunnustamine.
 • Ettekanne Peep Vassiljev

Informatsioon :

 • Valla teede talihooldus – Rainis Tõnnison.
 •