Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Rakvere Vallavalitsus avas Hajaasustuse programmi taotlusvooru, määras prioriteetsed valdkonnad ning moodustas hindamiskomisjoni 27.02.2019 korraldusega nr 85.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13. maini (k.a).

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2019.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Lisainformatsioon on leitav Rakvere valla veebilehel või Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623